Nieuwe single Mattino “een beetje meer respect voor mijn lustobject’

Posted on Categories Mattino

https://orcd.co/eenbeetjemeerrespectvoormnlustobject

Meer respect voor het lustobject

De Utrechtse activist Mattino initieert  een campagne om respect te vragen voor het lustobject. Wanneer niet snel actie wordt ondernomen, dreigt deze vroeger zo gewaardeerde verschijning, volledig uit het straatbeeld te verdwijnen.

Mattino: “ik wil de maatschappij inclusiever maken en daarbij horen ook de lustobjecten. Het is wrang om te zien dat mensen die geboren zijn om zich tot lustobject te ontwikkelen, nog maar moeilijk uit de kast durven te komen. Bovendien is het zo dat van oudsher wordt gedacht dat alleen vrouwen een lustobject kunnen zijn. Dat is logisch omdat het een kwaliteit is waar zij zich van nature meer bij thuis voelen, maar ook mannen moeten deze kans krijgen!